16 dec

Pensioen in eigen Beheer stopt

Pensioen opgebouwd in uw B.V.?  De keuze is aan U

De afschaffing van pensioen in eigen beheer is op Prinsjesdag 2016 meegenomen in de belastingplannen voor 2017. De tweede kamer heeft inmiddels ingestemd met deze plannen. 20 december 2016 zal naar alle waarschijnlijkheid ook de eerste kamer haar goedkeuring gaan geven.

Per 01-01-2017 is het voor een DGA met pensioen in eigen beheer niet meer mogelijk om pensioen toe te voegen aan zijn pensioen voorziening.

Voor 01-04-2017 is het noodzakelijk om een keuze te maken uit de volgende 3 opties:

1. Afkopen met een belastingkorting in 2017,2018 of 2019.

2. Omzetten huidige pensioenvoorziening in een oudedagsverplichting.

3. Voortzetten van de bestaande regeling: “niets doen”

Afkopen met een belastingkorting in 2017,2018 of 2019.

De huidige (fiscale) pensioenvoorziening wordt uitgekeerd ultimo per 31-12-2015 en met loonbelasting belast. Ter stimulering geld een korting op de grondslag van:

Uitkering pensioenvoorziening in 2017:34,5% Uitkering pensioenvoorziening in 2018:25% Uitkering pensioenvoorziening in 2019:19,5%.

Toevoegingen gedaan na 31-12-2015 tellen niet mee in de belastingkorting en zijn volledig belast.

Omzetten huidige pensioenvoorziening in een oudedagsverplichting

Indien de DGA niet kan of wil afkopen, kan hij ervoor kiezen om de pensioenvoorziening om te laten zetten in een oudedagsverplichting. Hierbij wordt de pensioenvoorziening per 31-12-2015 omgezet. Dit bedrag wordt jaarlijks opgerent met de marktrente. Ook bij deze variant is het niet meer mogelijk om de pensioenpot aan te vullen. De verplichte
uitkeringen worden van kracht uiterlijk bij de AOW-leeftijd en uitgesmeerd over 20 jaar. Belastingheffing vind pas plaats in de uitkeringsfase.

Voortzetten van de bestaande regeling: “niets doen”

De pensioenvoorziening wordt bevroren en alle huidige regels rondom uitkeren blijven van kracht.

Advies :

Wij vinden het belangrijk om u te informeren over dit onderwerp. Er spelen een hoop factoren mee die van invloed zijn op het maken van een goede persoonlijke keuze.

Factoren die meespelen zijn o.a. :

– Hoogte van de loonheffing bij afkoop van de pensioenvoorziening;

– Is er voldoende ruimte in de BV om de volledige loonheffing af te kunnen dragen;
– Draagkracht box 3 bij afkoop;
– Huidige positie (en instemming) van (ex) partner;
– Vermogenspositie van de BV.

Klanten van JopaFinance die pensioen in eigen beheer hebben opgebouwd adviseren wij om een afspraak te maken met een fiscalist en/of een pensioenspecialist. Hij kan goed overzien wat de gevolgen zijn van de verschillende opties waar u uit kunt kiezen.

Wij werken samen met een fiscalist uit te regio, indien gewenst verstrekken wij graag zijn contact gegevens per e-mail.